Onze activiteiten

Projecten

Powerplay

Op 21 januari hebben de kinderen hun eigen toneelstuk laten zien aan een mooi publiek, familie, vrienden en partners uit de wijk. In het toneelstuk verklapten ze het geheim van Wijkie (stichting JAN). Jullie denken dat we alleen maar spelen maar dat is niet zo. Er zijn kinderen met superkrachten die allerlei problemen in de wijk oplossen zoals een ruzie bij een aanrijding en de ontvoering van een aantal kinderen.  Onder leiding van Michline Plukker, regisseur/ theatermaakster heeft de jeugd een theaterstuk gemaakt gebaseerd op hun verhalen. Het theaterstuk is uitgevoerd in wijktheater De Buurvrouw. Ze hebben mogen oefenen bij Herts' sportlokaal en Powerplay is gefinancierd door Cultuur Concreet. 

Meidenavond

Op maandagavond kunnen meiden vanaf 10 jaar actief deelnemen aan de meidenavond. De activiteiten worden verzonnen en uitgevoerd door meiden. 
Dit kan gaan om iets maken zoals Bubble Tea of een bruisbal,  koken, een hilarische avond met spellen of dansen. 

Woensdagmiddag

Op woensdagmiddag zijn kinderen vanaf 4 jaar welkom. Een idee voor een activiteit wordt opgeschreven en door onze assistenten, samen met de bedenker, uitgevoerd. Het kan dan gaan om een tafelvoetbaltoernooi, armbanden maken,  koekjes bakken, playstation fifa toernooi maar kinderen zijn ook vrij om iets voor zichzelf te doen. Dat kan tekenen zijn of blokken bouwen. 

Face2Face, Face your Future

Dit is een project waar meiden rolmodellen interviewen. Rolmodellen zoals de wethouder jeugd, de kinderombudsman, een arts, een rechter, ondernemer, een actrice, zangeres, schrijfster.  Deze interviews zijn verwerkt in een boek. In ieder interview is gevraagd om een advies. De meiden hebben een training gekregen in het maken van portretfoto's. Van ieder rolmodel is een foto gemaakt.  Het project is afgesloten met een foto expositie en een boekpresentatie. 

Jeugdambassadeurs van de wijk

Een groep jongeren organiseert diverse activiteiten voor de wijk.  Ook gaan zij het gesprek aan met bijvoorbeeld de wethouder over wat zij minder goed vinden in de wijk. Daar bedenken ze dan ook oplossingen voor. De jeugdambassadeurs hebben als slogan: Positieve verandering door positieve jeugd. 

JAN Zelf Doen

Bij stichting JAN wordt gewerkt met assistenten. Zij zijn ooit begonnen met het verrichten van hand - en spandiensten en zijn gegroeid tot begeleiders van de activiteiten. Tijd voor een volgende stap als programmeurs van activiteiten en als bestuursleden. 

Van bakstenen naar goudstaven

Een project waarin meiden hebben geleerd om hun verhalen te vertellen.  In deze training leren ze te vertrouwen op zichzelf, dat ze talenten hebben, dat ze er mogen zijn, hun mening mogen uiten, talenten ontwikkelen en creatief omgaan met problemen.  In december 2021 hebben ze dit afgerond met een certificaat en een cadeautje (zie foto) om zichzelf eraan te herinneren dat ze goud waard zijn.