Samen groeien!

Stichting JAN stimuleert kinderen om te vertrouwen op eigen kracht en talent. Zo leren zij de vaardigheden voor een kansrijkere toekomst. We leren de kinderen dat je niet de omgeving bent waarin je opgroeit.
Het is belangrijk dat de jeugd leert dat ze ambitie mogen hebben en deze ook mogen uiten en nastreven, ook als anderen zeggen dat het niet haalbaar is.


Stichting JAN is een organisatie die zich bezig houdt met de jeugd van Schiebroek Zuid in Rotterdam, een kwetsbare wijk met kwetsbare jeugd. Ze leven in een wijk waar alle Rotterdamse problemen samen komen. Waar 1 op de 4 kinderen opgroeit in armoede. Kansen zijn dan niet vanzelfsprekend. Wij stimuleren deze kinderen om te vertrouwen op eigen kracht en talent. 

 

Wij hebben als doelstelling: het bevorderen van sociale inclusie en het kansrijker maken van de jeugd uit Schiebroek Zuid in Rotterdam. We bereiken dit door kinderen te stimuleren om te vertrouwen op eigen kracht en talent en het ondersteunen van kinderen in het omzetten van hun ambitie en talent naar acties en activiteiten. 
 


Niet formele educatie betekent dat alle activiteiten die worden uitgevoerd, doelen hebben. De activiteit is een middel om deze doelen te bereiken. Om jeugd te bereiken dienen de activiteiten voor de jeugd aantrekkelijk en leuk te zijn. 

Bij stichting JAN bedenkt de jeugd de activiteiten zelf én voeren deze ook zelf uit. We werken met mini-assistenten (6 - 8 jaar), junior-assistenten (9 - 11 jaar), senior-assistenten (12-13 jaar), assistent - vrijwilligers (14 - 18 jaar) en vrijwilligers ( 18 +).